Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden www.instituut-melanie.be

De website www.instituut-melanie.be wordt beheerd door:

Melanie Maes
Zeno Dewittestraat, 30
B-8930 Lauwe
België
BTW nº: BE 0526.652.788

Verantwoordelijkheid:

Niettegenstaande wij ervoor zorgen dat alle informatie die op de website www.instituut-melanie.be gepubliceerd wordt echt en correct is, neemt Instituut Melanie geen verantwoordelijkheid voor de geldigheid of nauwkeurigheid van de gepubliceerde informatie.

Handelsmerken:

Publicaties, inhoud, producten of diensten, logos en bedrijfsnamen die op www.instituut-melanie.be voorkomen zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Gebruik van de website:

De webgebruiker gaat ermee akkoord dat, behalve voor informatie, producten en diensten duidelijk aangegeven als zijnde aangeleverd door het Instituut Melanie management, het management niet instaat noch aansprakelijk kan worden gesteld voor eender welke andere informatie, producten en diensten van derde partijen op het internet.

De webgebruiker gaat er ook mee akkoord dat Instituut Melanie geen garantie kan geven (noch verantwoordelijk kan gesteld worden) dat gegevensbestanden voor up- of downloading via www.instituut-melanie.be vrij zijn van virussen, wormen, trojaanse paarden of andere code met destructieve eigenschappen.

Instituut Melanie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van data of tijdelijke onderbrekingen in de aanlevering van de www.instituut-melanie.be diensten via het internet, noch voor het niet verbeteren van mogelijk fouten of wegnemen van defecten. Er kunnen operationele onderbrekingen voorkomen van tijdelijke aard omwille van onderhoud aan de internetsystemen en programma's of omwille van storingen van de normale werking tengevolge van onvoorziene defecten of pannes.

Tips en advies gegeven aan de webgebruiker zijn zonder enige vorm van garantie. Wijzigingen in de inhoud en/of prijzen kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging en worden actief van zodra ze gepubliceerd worden op deze website.

De creatie van hyperlinks naar de homepagina van www.instituut-melanie.be is toegelaten. Het gebruik van deze website binnen andere websites van derde partijen is verboden, tenzij met voorafgaandelijke toestemming van Instituut Melanie.

DE WEBGEBRUIKER NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET VOLLEDIG RISICO OP ZICH VOOR HET GEBRUIK VAN www.instituut-melanie.be, DE PRODUCTEN EN DIENSTEN “ZOALS ZE ZIJN” MET INBEGRIP VAN “ALLE FOUTEN”. INSTITUUT MELANIE EN ZIJN PARTNERS ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR MOGELIJKE KOSTEN OF SCHADE MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN VOORZIEN VIA www.instituut-melanie.be.

Instituut Melanie vertegenwoordigt op geen enkele manier eender welke website waartoe de gebruiker zich via www.instituut-melanie.be toegang verschaft of een link heeft naar www.instituut-melanie.be waarvan Instituut Melanie de inhoud niet in eigen beheer heeft.

De Gebruiksvoorwaarden kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging ten alle tijde worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht bij het verschijnen ervan op deze website.

Instituut Melanie kan vrijelijk en zonder voorafgaande verwittiging de publicatie van informatie weigeren, zonder daar een reden te moeten voor op geven.

Vertragingen in nazicht van registratiegegevens, bevestiging van afspraken, respecteren van datum en tijdstippen, het bereiken van de limieten van de software, hardware en capaciteit van de databanken, enz... kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Instituut Melanie zal al het mogelijke in het werk stellen om deze problemen te voorkomen en zonodig te elimineren.

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Bij geschillen is enkel de rechtbank bevoegd waar de zetel van Instituut Melanie is gevestigd.

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden:

Door het aanvragen van informatie, producten of diensten via deze website, gaat de gebruiker er mee akkoord dat Instituut Melanie onvoorwaardelijk gevrijwaard wordt tegen alle eisen, verliezen en opgelopen schade tengevolge het gebruik en misbruik van de aangevraagde informatie, producten of diensten en eender welke reproductie ervan die verspreid zou worden zoals fotocopie of doorgestuurde berichten afgeleid van afdrukken, berichten of gegevensbestanden.

Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, specificaties en prijzen voorbehouden.Gebruiksvoorwaarden           PrivacyBeleid           CookiesBeleid

SCHOONHEIDSINSTITUUT MELANIE © 2011-2023 - Alle Rechten Voorbehouden
Webdesign by Obass